10.3 Juridische kwaliteit

Juridische kwaliteit versterkt het realiserend vermogen, geeft invulling aan risicobeheersing en garandeert de legitimatie van het bestuur. Wij hebben een rijke traditie met oplossinggerichtheid en het voorkomen van juridische procedures (de methode Overijssel) en met burgerparticipatie en deregulering.

Context

Wetgeving en jurisprudentie zijn voortdurend in ontwikkeling. In de organisatie dient actuele kennis aanwezig te zijn of extern beschikbaar te worden gemaakt, en die kennis moet ook daadwerkelijk worden benut. Dat impliceert een permanenete scholing en een organisatieopgave.