8.1.6 IJsseldelta, fase 2

Het project IJsseldelta heeft als taakstelling een waterstandsdaling van de IJssel van 41 cm bij Zwolle. In de eerste fase van het project (periode 2010 - 2019) worden het zomerbed van de IJssel bij Kampen verlaagd en een hoogwatergeul aangelegd ten zuiden van Kampen. Om de hoogwatergeul volwaardig te laten functioneren, worden een aantal kunstwerken aangelegd en aangepast. Dit gebeurt in fase 2.

De werkzaamheden in de tweede fase (periode 2016 -2022) betreffen de bouw van een nieuwe brug voor de N307 in combinatie met het slopen van de Roggebotkering en de Roggebotsluis, het versterken van de Drontermeerdijk, de bouw van een schutsluis in de Reevedam en hoogwatervoorzieningen voor recreatieterrein Roggebot.

Context

De provincie heeft een coördinerende taak voor IJsseldelta fase 2, het vervolg op IJsseldelta fase 1. Verder realiseren wij de hoogwatervoorziening van het recreatieterrein Roggebot.

Het onderdeel N307 / Roggebot van IJsseldelta fase 2 omvat ook de reconstructie van de N307 aan weerszijden van de nieuwe brug over het Drontermeer. De kosten hiervan worden gedragen door de provincies Flevoland en Overijssel. Realisatie en verantwoording van het Overijssels deel van de N307 vindt plaats onder prestatie 4.6.6 N307. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de planuitwerkingsfase.

De einddatum is het tweede kwartaal van 2019, dan wordt de projectbeslissing genomen door het ministerie van I&M. Deze markeert de overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Voor de realisatiefase worden nieuwe afspraken gemaakt over de projectleiding.

Acties

  1. Vaststellen Definitief Ontwerp Recreatieterrein.

  2. Verkrijgen MIRT-3 besluit van de minister voor het Recreatieterrein.

  3. Aanbesteding uitvoering Voorzieningen Recreatieterrein.

Toelichting op voortgang

Actie 3

De aanbesteding voor uitvoering van Voorzieningen Recreatieterrein gaat dit jaar niet lukken. Dit kan pas na het verkrijgen van het MIRT-3 besluit van de minister. Deze wordt eind 2019 verwacht. Daarna zal naar verwachting de uitvoering in 2020 starten.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Overall coƶrdinatie en management deelprojecten

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

Geen. Voorkeursbeslissing is genomen in 2016, projectbeslissing in 2019.