4.6.11 Verbeteren doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement

Verkeersmanagement is gericht op het behouden van een goede doorstroming op het wegennet. In de aanpak onderscheiden we vijf thema's: bij reguliere situaties, bij wegwerkzaamheden, evenementen, ongevallen en extreme weersomstandigheden. Verkeersmanagement voeren we uit samen met alle wegbeheerders in Overijssel.

Context

Binnen de regionale verkeersmanagementteams (Zwolle-Kampen, Stedendriehoek en Twente) zijn de betrokken wegbeheerders intensief betrokken bij de verschillende programma’s als Schone en Duurzame Mobiliteit (als vervolg op Beter Benutten), Slimme Mobiliteit in Overijssel/Gelderland, het LVMB (Landelijk VerkeersManagementBeraad) en WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders). Daarnaast organiseren wij geregeld bijeenkomsten met alle wegbeheerders om de hinder bij wegwerkzaamheden, evenementen, ongevallen en extreme weersomstandigheden tot het minimum te beperken. Daarnaast continueren wij de samenwerking met de verkeerscentrale (RegioDesk) van Rijkswaterstaat in Wolfheze om vanuit één centraal punt zoveel mogelijk het verkeer in Overijssel te organiseren.

Acties

  1. Wij winnen verkeersdata in en stellen deze beschikbaar aan serviceproviders ten behoeve van de doorstroming van het verkeer.

  2. Wij werken samen met Rijkswaterstaat in de verkeerscentrale Noordoost-Nederland ten behoeve van de doorstroming van het verkeer.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie werkt, als het gaat om verkeersmanagement, in de rol van wegbeheerder, regisseur en samenwerkingspartner en markt initiator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee