3.4.6 Verbetering van de verkaveling van de landbouw

Een goede verkaveling is belangrijk voor een toekomstbestendige agrarische sector. Door deze verbeterde verkaveling werken wij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een betere balans tussen economie & natuur.

Context

Wij hebben de ruimtelijke randvoorwaarden voor de agrarische sector vastgelegd in onze Omgevingsvisie. Wij ondersteunen de sector door bij te dragen aan de verbetering van de verkaveling. Een aantal vrijwillige kavelruilprojecten lopen nog door en tevens voeren we de wettelijke verkavelingsprojecten uit. Afhankelijk van de strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied, de evaluatie van het aflopende Agro & Food-programma en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, werken wij aan een actuele aanpak voor verkaveling.

Acties

  1. Wij voeren vrijwillige kavelruilprojecten uit.

  2. Wij voeren vijf wettelijke verkavelingsprojecten uit, waarvan er in 2019 twee in de afrondingsfase zijn.

  3. Wij onderzoeken of en zo ja welke instrumenten nodig zijn voor een verbetering van de verkaveling na 2018 en doen u daarvoor zo nodig een voorstel.

  4. Wij zetten een Revolving fund in als smeermiddel voor kavelruil.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee