7.2.4 Trendbureau Overijssel

We bevorderen toekomstgerichte (politieke) besluitvorming bij de overheden in Overijssel door trendverkenningen.

Context

De Overijsselse politiek ziet zich geconfronteerd met ontwikkelingen die steeds sneller lijken te gaan (zie bijvoorbeeld de impact van ICT op de samenleving). De vraag naar verkenningen van de impact van dergelijke ontwikkelingen is om die reden groot. Het Trendbureau vervaardigt toekomstverkenningen met relevante partijen binnen en buiten Overijssel.

Acties

  1. Het vervaardigen van toekomstverkenningen samen met relevante partijen.

  2. Het organiseren van bijeenkomsten over de toekomst van Overijssel, zoals de Wijzen in het Oosten, een jaarcongres en diverse andere grotere en kleinere bijeenkomsten.

  3. Het (op aanvraag) houden van ca. 80 presentaties en workshops over de toekomst.

  4. Het op peil houden van de netwerken met landelijke kennisinstellingen.

Toelichting op voortgang

Vanwege het vertrek van de directeur Trendbureau in december 2018 en de start van de nieuwe directeur pas per 1 mei 2019, zullen er dit jaar minder presentaties en workshops worden gehouden dan aanvankelijk gepland (actiepunt 3).

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website Trendbureau

Mijlpalen:

Mijlpalen zijn nu nog niet vastgesteld. Die worden bepaald door de Programmaraad.