10.1.1 Sturing versterken middels helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties

De organisatie stelt het bestuur en management in staat om eenvoudig te sturen en te verantwoorden op de realisatie van de opgaven.

Context

De verantwoording over de inzet van publieke middelen vindt plaats over de geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties. Wij hebben hiervoor P&C rapportages ontwikkeld die op destaatvan.overijssel.nl worden gepubliceerd. Wij blijven aansluiten bij de ontwikkelingen die andere decentrale overheden op dit onderwerp laten zien.

Acties

  1. Wij dragen zorg voor een tijdige oplevering van de Planning en Controlcyclus (begroting, monitor en jaarrekening).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee