2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Door het tijdig in beeld brengen van milieu- en duurzaamheidseffecten van plannen en projecten en door deze mee te laten wegen in besluitvorming, dragen wij bij aan het borgen van de leefomgevingskwaliteit voor mens, plant en dier. Het gaat hierbij vooral om de basiskwaliteit van bodem, water, lucht, geluid en (milieu)veiligheid.

Context

Wij voeren diverse programma’s en projecten uit om onze opgaven voor onder andere water, natuur en mobiliteit in de fysieke leefomgeving te realiseren. Daarbij spelen we in op grote transities zoals de klimaat- en energietransitie. Als initiatiefnemer brengen wij milieu- en duurzaamheidseffecten van onze voorgenomen plannen en projecten tijdig in beeld. Op deze manier kunnen wij milieueffecten goed en tijdig meewegen in besluitvorming. Daarmee geven we invulling aan onze wettelijke plicht. Wij toetsen en adviseren ook over de milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen van derden.

Acties

  1. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden.

  2. Wij brengen milieu- en duurzaamheidseffecten van (eigen) plannen en projecten in beeld.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee