1.5.4 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden dragen bij aan de leefbaarheid van onze omgeving en onze gezondheid.

Context

Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Omgevingsverordening. Hier ligt een relatie met prestatie 2.2.1. Wij bieden ruimte voor economische ontwikkeling binnen de mogelijkheden van de wet door duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen.

Het beleid voor de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving is vastgelegd in het beleidsplan en jaarprogramma (zie prestatie 2.2.1). Wij voeren zelf (eenheid Publieke Dienstverlening) de vergunningverlening, handhaving en toezicht uit volgens de gestelde kaders.

Acties

  1. Wij verlenen binnen de wettelijke termijn vergunningen en ontheffingen en handelen tijdig binnen de wettelijke termijn meldingen af.

  2. Wij controleren de naleving van de vergunningen, ontheffingen en meldingen.

  3. Wij treden handhavend op conform onze Handhavingsstrategie zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf, Annemieke Traag

Rol provincie:

Belangenassembleur. Inzet van het wettelijk instrumentarium en bijbehorende taken en bevoegdheden ondersteunt de regierol van de provincie in het waterdomein.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee