10.4 Flexibele organisatie

De opgaven zijn leidend voor ons handelen. De opbouw en inrichting van de organisatie zijn daar op toegesneden. Vanuit onze bevoegdheid geven wij samen met de directie richting aan het personeelsbeleid, het personeelsbestand (zowel kwantitatief als kwalitatief) en de werkprocessen.

Context

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van grote invloed op de uitstroom en de daarop volgende door- of instroom van medewerkers. De beroepsbevolking verkleint, verandert en werkt langer door. Vergrijzing en krapte van de arbeidsmarkt gaan hand in hand; de ‘strijd om talent’ wordt zichtbaar. Welke andere talenten benodigd zijn in de toekomst is doorgaans lastig te voorspellen. Zeker is dat de steeds veranderende omgeving een sterk appèl doet op het adaptief vermogen van onze medewerkers.