4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Voor een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Enschede is onderdeel van het kernnet. Vanaf eind 2017 rijden de eerste elektrische treinen tussen Zwolle en Enschede. We treffen maatregelen om tot een verdere kwaliteitsverbetering van de treindienst te komen.

Context

Samen met stakeholders werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van aanvullende werkzaamheden rond de elektrificatie en versnellingsmaatregelen (onder meer aanvullende stroomvoorziening).

  2. Wij volgen de inzet van de intercity op dit traject en bezien of extra kwaliteitsmaatregelen nodig en mogelijk zijn.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Op peildatum van deze Monitor vertoont deze prestatie een negatief saldo omdat de begroting nog niet in overeenstemming is met het financiële verloop (kasritme) van het project. Het kasritme op het project Zwolle- Wierden wordt geactualiseerd aan de hand van de laatste voortgangsrapportages over het 'tweede perronspoor Zwolle', de aanleg van het onderstation in Raalte (stroomvoorziening) en de afwikkeling van de werkzaamheden voor de elekrtificatie. De begroting wordt daardoor met € 1,2 miljoen verhoogd ten laste van de daarvoor beschikbare middelen in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

    • Statenvoorstel overnemen exploitatie en voorbereiden elektrificatie spoorlijn Zwolle - Enschede [PS/2013/196] (bijbehorend besluit).
    • Perspectiefnota 2015 (PS/2014/340] (bijbehorend besluit).
    • Statenvoorstel Investeringsvoorstel elektrificatie en verbetering treindienst Zwolle – Enschede [PS/2014/427] (bijbehorend besluit).