3.3.3 Programma Twickel

Het programma Twickel omvat een integrale aanpak van het landgoed Twickel gericht op het in stand houden en versterken van een gevarieerd landschap, versterking van de aanwezige economische functies en het vergroten van de aantrekkelijkheid voor bezoekers.

Context

Alle projecten van het programma zijn in de uitvoerende fase. Vooral het project landbouw ondervindt de gevolgen van de economische omstandigheden voor de sector (zoals fluctuerende marktprijzen, drukte bij aannemers). Daardoor is de uitvoering van dit project vertraagd.

Acties

  1. Wij leveren de laatste onderdelen van het project landbouw op.

  2. Wij leveren de laatste onderdelen van het project Stadsrand Delden op.

  3. Aanleg van de zichtwal in de buurtschap Oele (afronding in 2020 afhankelijk van grondmarkt).

Toelichting op voortgang

Wij hebben recent besloten in te stemmen met het plan "Herstel Deldener Esch", als onderdeel van het project Stadsrand Delden. Hierover hebben wij u per brief geïnformeerd. In het convenant met de gemeente Hof van Twente en het landgoed Twickel worden de afspraken vastgelegd over het verwijderen van de Noordelijke Lus door landgoed Twickel in combinatie met het aanleggen van een verkeersregelinstallatie door de provincie.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel [PS/2012/89] (bijbehorend besluit)
  • Gewijzigd Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 Pact van Twickel [PS/2013/830] (bijbehorend besluit)