3.3.2 Nationale parken

Onze twee nationale parken Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug bieden bij uitstek de kans om de synergie tussen natuur, economie en samenleving te vergroten.

Context

De nationale parken Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug ontwikkelen zich naar een hoger ambitieniveau waarbij de nadruk ligt op het beleven en benutten van de natuur- en cultuurwaarden van de parken. Zij zetten in op het versterken van hun betekenis voor de regionale economie. Deze ontwikkeling is in lijn met onze ambitie voor beide parken.

Medio 2018 is het rijk gestart met het formuleren voor een nieuwe standaard voor het predicaat “nationaal park”. De provincies zijn daarbij betrokken. Onze lokale partners houden het voortouw bij de verdere ontwikkeling van de parken, ook als het rijk een nieuwe standaard introduceert. Voor Weerribben-Wieden ligt er een relatie met het Interbestuurlijk Programma uit het regeerakkoord.

Acties

  1. Samen met andere provincies overleggen wij met het Rijk over het invoeren van een nieuwe standaard voor de nationale parken. Samen met onze lokale partners spelen we in op deze ontwikkeling om kansen voor de parken te benutten met behoud van hun eigen rol en verantwoordelijkheid.

  2. Wij ondersteunen de nationale parken om op een hoger ambitieniveau te komen. Daartoe voeren wij periodiek overleg met de beide parken over de uitvoering van hun investeringsagenda. Waar nodig zetten wij ons samen met hen in om de afgesproken resultaten in 2019 te behalen.

  3. Wij werken met onze nationale parken samen om de synergie tussen natuur, economie en samenleving optimaal te benutten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Facilitator

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: