10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers

De (veranderende) opgaven, vergrijzing en langer doorwerken noodzaken tot investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Context

Het accent van ons HRM beleid verschuift naar duurzame inzetbaarheid. Een gemiddeld hoge leeftijd en lange functieverblijftijd kenmerken onze bezetting. Vanuit het besef dat de kracht van de organisatie wordt gevormd door onze medewerkers werken onze medewerkers talentgericht. Deze deze manier van werken én waarderend leidinggeven haalt het beste uit medewerkers naar boven.

Acties

  1. Door strategische personeelsplanning hebben wij grip op de ontwikkelingen die spelen en de gevolgen daarvan voor de formatie/bezetting.

  2. Medewerkers weten bovendien welke betekenis die ontwikkelingen hebben voor hun eigen inzetbaarheid. Medewerkers hebben in dat kader beschikking over een eigen ontwikkelbudget voor opleiding/training.

  3. Wij stimuleren talentgericht werken en waarderend leiderschap. Onderdeel daarvan vormt 'het goede gesprek'.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij hebben bij deze prestatie een rol als werkgever.

Looptijd prestatie:

Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee