10.3.2 Verminderen juridische risico's

Wij geven besluiten en procedures zo vorm dat juridische risico's zoveel mogelijk worden beperkt, of althans dat het risico in relatie tot (het belang van) de doelen acceptabel is. Waar mogelijk beperken we financiële risico's door het sluiten van verzekeringen.

Context

De provincie kiest voor revolverende inzet van middelen in leningen en participaties. In een aantal gevallen is het uitvoeren van beleid op afstand gezet. Die combinatie stelt hoge eisen aan de juridische control en het vormgeven van de governance.

Acties

  1. Wij voeren juridische audits uit, waar onder de uitvoering van provinciale subsidieregelingen door externen (onder meer RVO, Ernst&Young, EFO, IFO, provincie Gelderland).

  2. Wij (her)verzekeren financiƫle risico's waar dit zinvol en doelmatig is.

  3. Wij implementeren nieuwe wetgeving.

  4. Wij dragen zorg voor interne juridische scholing en kennismanagement.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee