10.3.1 Vergroten realiserend vermogen

Wij zetten een weloverwogen mix in van verschillende juridische instrumenten, variërend van lichte samenwerkingsovereenkomsten tot gemeenschappelijke regelingen en speciaal opgerichte B.V.'s, van subsidies tot dichtgetimmerde contracten die in aanbestedingsprocedures worden gegund, van plannen en verordeningen tot concrete vergunningen. Het maken van scherpe keuzes tussen de instrumenten en het juiste gebruik van de instrumenten vergroot de effectiviteit en doelmatigheid van het provinciaal handelen.

Context

De Overijsselse bestuursstijl vraagt om maatwerk juridische oplossingen. Participerend bestuur vergt flexibele juridische instrumenten om initiatieven in de samenleving te stimuleren en te volgen.

Acties

  1. Wij adviseren ten behoeve van een adequate juridische vormgeving van samenwerkingsrelaties.

  2. Wij blijven het subsidie-instrumentarium doorontwikkelen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Onze rol is afhankelijk van de betreffende opgave.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee